De manier waarop we samen te werk gaan

Het doel van beeldende therapie is klachtgericht én persoonsgericht.

Klachtgericht: Je hulpvraag is het uitgangspunt voor de behandeling. Afhankelijk van je hulpvraag word je ondersteund om psychische, psychosomatische, psychosociale of psychiatrische problematiek te verminderen of te accepteren.

Persoonsgericht: Er is altijd aandacht voor jouw sterke kanten en het bevorderen van succeservaringen en persoonlijke ontwikkeling.

De volgorde waarop we aan de slag gaan

1 Kennismakingsgesprek
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek krijg je een eerste indruk van mij en mijn werkwijze en bespreken we wat ik voor je kan betekenen.

2 Intakegesprek
Door je klachten te bespreken middels een vragenlijst en intakegesprek wordt duidelijk waar je nu tegenaan loopt (= jouw hulpvraag) en wat je na de therapie (weer) wilt kunnen (= jouw doel). Jouw hulpvraag wordt omgezet in een therapiedoel. Ook worden de behandelperiode en de tussenevaluaties besproken.

3 Therapie
Het therapiedoel is een leidraad tijdens de behandeling. Je werkt deze uit in beeldende materialen zoals teken- en schildermaterialen, hout, klei, stof, speksteen, ijzer. Je krijgt daarbij handvaten aangereikt om je problemen op een positieve en inspirerende manier aan te pakken. Het is niet de intentie om bijvoorbeeld beter te leren schilderen, maar om via het schilderen jouw hulpvraag op te lossen, te veranderen, te stabiliseren of te accepteren.

4 Afsluiting
De therapie wordt afgesloten op de manier die we tijdens het intakegesprek met elkaar hebben afgesproken. Stel dat jouw behandeldoel eerder behaald is, dan sluiten we de therapie ook eerder af voor je.

Het resultaat dat ik met je wil bereiken:

  • Je hebt antwoord gevonden op je hulpvraag
  • Je kunt jezelf uiten op een voor jou prettige manier
  • Je bent in staat zelf je vicieuze cirkel te herkennen en te doorbreken
  • Je weet hoe je jouw gevoelens herkent en hoe je gevoelens te uiten
  • Jouw zelfvertrouwen is toegenomen: je hebt je eigenheid en identiteit ontwikkeld
  • Je weet wat jouw grenzen zijn en hoe je jouw grenzen kunt aangeven
  • Je hebt jouw angst overwonnen