Kosten en vergoedingen

Hieronder lees je duidelijk wat je betaalt per onderdeel van de therapie. Daar ben ik transparant in.

Dit is belangrijk om te weten:

  • Beeldende therapie is vrijgesteld van btw.
  • Alle bedragen zijn inclusief materiaalkosten en verslaglegging.
  • Is het echt niet mogelijk om mijn locatie te bezoeken, dan kan het zijn dat ik bij je thuis langskom. In dat geval reken ik een onkostenvergoeding.
Tarieven: Tijd per keer: Kosten per keer: BTW:
Kennismakingsgesprek 0.5 uur geen
Intake gesprek 1.15 uur € 60.00 0 %
Individuele Therapie 1.15 uur € 60.00 0 %
Groepstherapie 2 uur € 20.00 0 %
Borstbeeld 1.15 uur € 60.00 0 %
Gesprek 1 uur € 60.00 21 %
Workshop 2 uur € 15.00 21 %

Mogelijke vergoedingen

  • Via de zorgverzekering. Beeldende therapie valt onder de aanvullende verzekeringen. In de polis kan het omschreven zijn als “alternatieve geneeswijze / vaktherapie / overige psychologische zorg / creatieve therapie”. Indien de zorgverzekeraar de therapie erkent wordt de behandeling grotendeels of volledig vergoed. Kijk hiervoor in je eigen zorgpolis van de zorgverzekeraar. Ik ben aangesloten bij FVB, NFG en RBCZ.
  • Er kan een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor je behandeling door een BIG-geregistreerde therapeut. Meestal wordt de therapie dan helemaal vergoed.
  • In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kun je een beroep doen op een vergoeding via je werkgever.
  • Als je een uitkering hebt via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van re-integratie therapie.
  • Gemaakte therapiekosten als bijzondere ziektekosten kun je via de belasting terug vragen. Kijk op de site van de belastingdienst voor de voorwaarden.