Beeldende therapie voor senioren

Mensen kunnen onverwerkte stukjes levensgeschiedenis met zich meedragen, wat het functioneren in het huidige dagelijks leven flink belemmert. Stukjes levensgeschiedenis kunnen weggestopt of ontkend zijn. Op latere leeftijd kunnen deze stukjes levensgeschiedenis aan de oppervlakte komen en zich uiten in on(be)grijpbaar gedrag.

Beeldend werken kan ingezet worden om grip te krijgen op innerlijke gevoelens van depressiviteit, verdriet, eenzaamheid en rouw. Beeldend werken bevordert ontspanning, zelfrespect en acceptatie. Omdat beeldende therapie aansluit in het hier-en-nu – dus wat je nu ervaart en het gedrag wat nu speelt – kunnen onverwerkte stukjes levensgeschiedenis op een veilige manier verwerkt worden.