Aanmelden en contact

De locatie
De therapie wordt gegeven in het atelier van het Toon Hermans Huis Parkstad:
Wilhelminaplein 24, 6411 KW te Heerlen.

Je loopt rechts van het Toon Hermans Huis door het hek het Bètapleintje op. Het atelier ligt links aan het Bètapleintje.

Indien je gezondheidssituatie het niet toe laat om naar het atelier te komen, kan ik de therapie bij je thuis of op locatie aanbieden.

Jezelf aanmelden

Zelf op eigen initiatief, als particulier zijnde

Afhankelijk van je individuele vraag wordt een behandelaanbod opgesteld waarbij de tijdsduur van iedere sessie en het aantal sessies op je vraag afgestemd kunnen worden.

Via de huisarts of een BIG-geregistreerde professional

Er kan een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor je behandeling door een BIG-geregistreerde therapeut (psycholoog, psychotherapeut of psychiater). Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie beeldend vormen deel uitmaken van de behandeling. Meestal wordt de therapie dan helemaal vergoed.

Aanmelden door een hoofdbehandelaar

Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ -psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar. Deze hoofdbehandelaar moet bekwaam zijn om cliënten te classificeren volgens de DSM–IV systematiek. Een vaktherapeut mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de specialistische behandeling uit te voeren. Vraag eventueel na of je hoofdbehandelaar deze constructie kan uitvoeren.

Aanmelden door je werkgever of bedrijfsarts

In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kun je een beroep doen op een vergoeding via je werkgever.

info@beeldendetherapieparkstad.nl