Welkom

Pak jouw problemen aan met mijn persoonlijke, positieve en inspirerende therapie

Het doel van mijn therapie is het vinden van nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor het probleem waar je mee rondloopt. Met het beeldend werk dat je bij mij maakt, creëer je jouw eigen spiegel: het is een uiting van jouw problemen, die je niet/moeilijk onder woorden kunt brengen of die je niet in emotie om kunt zetten. Ik begeleid je tijdens dit groeiproces. Dat doe ik door je de juiste aandacht te geven, op persoonlijk niveau het gesprek met je aan te gaan naar aanleiding van het werk dat je gemaakt hebt en vervolgens mee te zoeken naar het verbeteren van jouw situatie.

“Anke heeft aandacht voor wat ik doe en ze ziet elke verandering. Daardoor voel ik me gezien en vertrouwd om door te gaan.” (deelneemster beeldende therapie)

“Anke benoemt de onderwerpen die aan de orde komen duidelijk. Dat is soms confronterend. Maar wel duidelijk. En meteen daarna ligt de focus op hoe ik daar mee om wil gaan. Dus het eindigt altijd positief en dat ik weet hoe ik verder wil.” (deelneemster beeldende therapie)